باعرض سالم و احترام

باستحضار میرساند شرکت نوین سداد الکترونیک با هدف فعالیت در حوزه پرداخت الکترونیک و تکنولوژیهای نوین در این صنعت توسط

تعدادی از مهندسان و متخصصین الکترونیک و نرم افزار در سال 1392 تأسیس گردیده است.
شرکت نوین سداد الکترونیک فعالیتهای گوناگونی اعم از واردات ,فروش و سرویس , تعمیرات در حوزه پایانه های پرداخت الکترونیک و تامین قطعات جانبی
اعم از آدابتور , باتری و لوازم یدکی مانند انواع پرینتر وآی سی ها را در رزومه خود دارد، که قسمتی از این رزومه در ارتباط با تامین
لوازم مورد نیاز شرکت الکترونیک پاسارگاد در سال 1395 نیز بوده است .
در راستای توسعه بازار با هدف ورود به بخش فعالیتهای تراکنشی , شرکت نوین سداد الکترونیک در اواسط سال 1397 یک قرارداد هدایت تراکنش با شرکت
فن آوا کارت منعقد نمود که هم اکنون قرارداد مذکور نیز در حال اجرا میباشد.
از ابتدای قرارداد تاکنون تعداد پذیرندهای پنل هدایت تراکنشی شرکت در این قرارداد به حدود بیش از 4000 پذیرنده رسیده است .
با توجه به موارد بیان شده،شرکت نوین سداد الکترونیک به دلیل وجود پاره ای از محدودیتها در پنل فعلی خود در شرکت فن آوا کارت ,
درخواست انعقاد یک قرارداد هدایت تراکنش جدید با شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد را دارد.
از آنجایی که شرکت طی یکسال گذشته نمایندگی های متعددی در استانهای مختلف کشور ایجاد نموده است امکان توسعه پنل شرکت
پرداخت الکترونیک پاسارگاد را با سرعت بالایی دارد.